گوشت کوب مدل MR-185

دسته بندی ها:

گوشت کوب ۴ کاره hand blender
مارک: مایر maier
مدل 185