کتری و قوری مدل 1300

کتری 6 لیتری
قوری 1 لیتری
جنس کتری استیل
کف ضخیم
درب فنر دار
کتری شیر دار
دسته با کالیت نسوز با روکش استیل