چايساز استيل مدل HTS-991

چايساز استيل
مدل HTS-991
قدرت: 2000 وات
قوري مدرج شیشه ای
نمايشگر سطح آب روي کتري
ظرفيت کتري: 7/1 ليتر
داراي پايه اضافي
قابليت استفاده بعنوان کتري تک

 

دفترچه راهنما