فلاسک مدل 4115

از فلاسک همیلتون می توانید برای داغ نگاه داشتن نوشیدنی خود استفاده نمایید. این فلاسک در حجم های 1 لیتر، 1.5 لیتر و 2 لیتری ساخته شده است و می تواند دمای مایعات درون خود را چه سرد و چه گرم ساعت ها حفظ کند.