غذا ساز و مخلوط کن مدل FP-610

دسته بندی ها:

غذا ساز و مخلوط کن
مدل FP-610
قدرت 700 وات
داراي 10 سرعت ثابت و يک سرعت لحظه اي
ظرفيت محفظه غذا 750/1 ليتر
ظرفيت پارچ مخلوط کن 5/1 ليتر
خلال کن- خرد کن- خمير ساز-پوره ساز-همزن.
تيغه مخصوص خرد کننده يخ
قابليت اضافه کردن غذا در حين کار

 

دفترچه راهنما