تمام شده

سرویس قابلمه 19 پارچه چدنی 119

دسته بندی ها:

سرویس قابلمه 19 پارچه چدنی 119
7 پارچه آویز
1 جفت دستکش مخصوص
دارای 3 قابلمه 20، 24 و 28
ماهیتابه 28
شیرجوش 16