تمام شده

سرويس قابلمه آلومينيمي 25 پارچه 2501

دسته بندی ها:

سرويس قابلمه آلومينيمي 25 پارچه 2501
تفلون کلاسيک
8 پارچه کتري قوري
داراي سه قابلمه 20 و 24 و 28
يک عدد شير جوش
يک عدد تاوه با درب شيشه اي
هفت پارچه آويز