زیرسیگاری لیوانی خودرو

دسته بندی ها:

دور از چشم نگه داشتن ته سیگار
از بین برنده بوی نامطبوع ناشی از سوختن فیلتر
بدون نیاز به تخلیه و شستشو پس از هر بار مصرف
جلوگیری از انتشار و پراکندگی خاکستر و آلودگی روی سطوح
مقاوم در برابر ضربه و پرت شدن از ارتفاع
درِ فوقانی برای خالی کردن محتویات و جلوگیری از پراکندگی خاکستر
دسته محکم جهت نصب کردن بر روی در خودرو، تراس، بالکن و مکانهای عمومی
کمک به کاهش مصرف سوخت در جاده‌ها
کمک به حفظ پاکیزگی و تداوم محیط زیست
قابل استفاده در خودرو، منازل و مکان‌های عمومی