تمام شده

آسياب و مخلوط کن مدل BH-702F

دسته بندی ها:

آسياب و مخلوط کن
مدل 702
آسياب و مخلوط کن با فيلتر
تيغه استيل
قدرت 300 وا ت

 

دفترچه راهنما