تمام شده

آب پرتقال گيری مدل JH-384

آب پرتقال گيری مدل JH-384
داراي مخزن يک ليتري
درب قابل استفاده بعنوان کاسه
داراي دو نوع مخروطی کوچک و بزرگ
مخصوص مرکبات کوچک مانند ليمووبزرگ مانند پرتقال
قدرت: 30 وات

 

دفترچه راهنما