تمام شده

آب پرتقال گيري مدل JH-387

آب پرتقال گيري مدل JH-387
قدرت 85 وات
درپوش و پوشش مجزا
محل جمع کردن سيم در داخل دستگاه
داراي دو نوع فيلتر استيل
داراي لوله خروج آب ميوه قابل تنظيم