تمام شده

آب ميوه گيري و آب سيب گيري JE-131

آب ميوه گيري و آب سيب گيري JE-131
قدرت: 600 وات
تيغه استيل
داراي دو سرعت
با دهانه ورودي مناسب سيب
داراي ليوان مخصوص آب ميوه

 

دفترچه راهنما