چایساز و قهوه ساز
سرخ کن و هواپز
آرام پز، پلوپز و بخارپز
ساندویچ ساز
مایکروویو و آون